Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:             13.9.2018

Viite:             EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä (4H-yhdistyksen nimi)

Nimi:             Kuhmon 4H-yhdistys

Osoite:         Kainuuntie 94, 88900 KUHMO

Y-tunnus:    0209932-3


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Katriina Sorjonen

Osoite:         Kainuuntie 94

Sähköposti: kuhmo@4h.fi

Puhelin:      040 734 6797


Rekisterin nimi

Nettisivujen www.kuhmo.4h.fi kautta kerättävät tiedot

1. Ilmoittautumiset kerhoihin, leireille ja kursseille


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

1. Kerhojen, leirien ja kurssien toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

2. Apila-myymälän myyjien yhteys- ja pankkiyhteystiedot

3. Työpalvelutyön asiakkaiden yhteystiedot

4. Jäsenrekisteri

5. Työntekijät


Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

1. Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhempien tiedot, sähköpostiosoite, allergiat

2. Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero

3. Nimi, osoite, puhelinnumero

4. Nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus

5. Nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite, tilinumero,


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.

Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä.

Ko. rekisterit putsataan ja laitetaan ajantasalle noin kerran vuodessa.


Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Henkilöiden itse täyttäessä tiedot www.kuhmo.4h.fi nettisivujen lomakkeilla


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain Kuhmon 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. toiminnanjohtaja, ohjaaja, kerhonohjaaja, työpalvelutehtävän vastaanottanut työntekijä.


Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.