Yhdistys

 4H ON TYÖTÄ HYVÄN HUOMISEN PUOLESTA

4H-järjestö on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. 4H-nuorisotyö tukee lasten ja nuorten elämänhallinnan tasapainoista kehitystä. 4H-järjestö kannustaa jäseniään yritteliäisyyteen ja yhteistyöhön, korostaa luonnon ja ympäristön arvoja, edesauttaa käden- ja arjentaitojen hallintaa sekä edistää kansainvälistymistä ja eri kulttuurien ymmärtämistä.

Tässä työssä keskeisiä toimintamuotoja ja välineitä ovat kerhot ja sitä kautta pitkäaikainen jäsenyys 4H-yhdistyksessä, TOP-yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli, erilaiset kurssit, kilpailut, leirit ja tapahtumat, kansainvälisyystoiminta sekä työllistäminen. 4H-nuorisotyön tärkeä toimintaperiaate on tekemällä oppiminen. 4H-nuorisotyölle onkin ominaista toiminnan monipuolisuus, joka mahdollistaa paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisen.

Vuosikymmenten aikana 4H-järjestö on osoittanut uudistumiskykyä ja kehittänyt toimintaansa kulloisenkin aikakauden tarpeita vastaavaksi säilyttäen kuitenkin aina perusarvonsa. Elinkeino- ja väestörakenteen muutosten virrassa 4H-nuorisotyöllä on vankka asema yhtenä maamme suurimmista nuorisojärjestöistä.

Työpalvelu on yhdistyksemme yksi keskeisimpiä palveluja. Yksin asuvien vanhusten määrän lisääntyessä ja samaan aikaan julkisen palvelun laitospaikkojen vähentyessä, ulkopuolisen avun tarve kasvaa. Kuhmon 4H-yhdistys pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen kouluttamalla ja palkkaamalla nuoria ja aikuisia kotipalvelutehtäviin.