Hankkeet

Makuja maasta ja metsästä

 

 

 

Makuja maasta ja metsästä on Sotkamon organisoima ja hallinoima hanke. Kuhmon, Ristijärven ja Hyrynsalmen 4H-yhdistykset ovat mukana tuensiirtosopimuksella.

Hankeaika on 1.1.2016-30.6.2018

Hankkeen tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille monipuolista, toiminnallisia tapahtumia lähiruokateeman ympärille yhteistyössä paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja koulujen kanssa.

Tavoitteena on luoda pysyviä käytäntöjä ja toimintamalleja 4H-toimintaan sekä luoda yhteistyöverkosto myös hankkeen jälkeen toteuttevia tapahtumia silmälläpitäen.

Hankkeessa järjestetään erillaisia pikkukokkikursseja, leirejä ja kerhoja lähi- ja villiruokateemalla. Vierailut erilaisille maatiloille tuovat ruuan alkuperää tutuksi lapsille.

Tavoitteena on myös ohjata lapsia ja heidän perheitään terveellisen ja edullisen ruuan maailmaan.