Historiaa

Vuosikokouksessa palkitut 1978
Porsaiden lastaus v. 1996

Kuhmon Maatalouskerhoyhdistys perustettiin 20.4.1961. Kerhossa järjestettiin mm. kotitalous-, askartelu- ja kyntökursseja. Opeteltiin kasvattamaan kotieläimiä, juurikasveja, metsäpuuntaimia ja erilaisia puutarhamarjoja. Kalankasvatustakin aloiteltiin.

Vuosikymmenen vaihtuessa sääntömuutoksen myötä nimi vaihtui Kuhmon 4H-yhdistykseksi. Toimintamuodot vakiintuivat, valtionapu kasvoi ja neuvojien toimet muuttuivat vakanssipohjaiseksi.

Kuhmoon saatiin kolmas 4H-neuvoja rajaseutualueelle v. 1985 ja 4H-toiminta kattoi koko kunnan alueen. Jäseniä oli n. 700 ja erilaisia toimintaryhmiä ja kerhoja 28. Kansainvälisyyskasvatus kerhoissa alkoi. Tuolloin Kuhmon 4H-yhdistys oli Suomen suurin.

Yhdistyksen omana projektina käynnistettiin v. 1998 Kierrätyskeskus "Rompetori", joka siirtyi Kuhmon Työttömien yhdistykselle heinäkuussa 2001. Kierrätyskeskus työllisti yhteensä 28 eri henkilöä sekä 7 harjoittelijaa koko toimintansa aikana. Käytettyjä tavaroita otettiin vastaan, korjattiin sekä myytiin edelleen niitä tarvitseville. Tätä työllistävää hanketta rahoittivat Kainuun TE-keskus ja Kuhmon kaupunki.

2000-luvulle tultaessa valtionavut ovat pienentyneet ja yhdistyksen toimihenkilöiden työnkuva on muuttunut nuorten yritys- ja harrastustoiminnan (elämänhallinnan) ohjaamisen lisäksi yhdistyksen toimintaresurssien hankkimiseksi.

Kuhmon 4H-yhdistys tunnetaan paikkakunnalla luotettavana yhteistyökumppanina. Kouluyhteistyö ja osallistuminen muiden hallinnoimiin hankkeisiin onkin lisääntynyt viime vuosina huomattavasti.

Kuhmon 4H-yhdistyksen 50:n vuoden toiminnasta on kirjoitettu opinnäytetyönä kirja "Työmoraalin ja porsaan kasvatusta" (Leena-Kaisa Tampio v. 2011).